הצוות של משק חפר

אייל חפר
עדנה חפר
סוסים
רחלי
עיזים
הילדים